TOP-3.2.2

- A Kedvezményezett neve: Kölcse Nagyközség Önkormányzata

- A projekt címe: Közintézmények megújuló energiaforrással történő ellátása, komplex fejlesztési program keretében Kölcsében

- A szerződött támogatás összege: 78 583 600 Ft

- A támogatás mértéke (%-ban): 100%

- A projekt tartalmának bemutatása: A projekt kiemelt célja Kölcse Nagyközség energetikai fejlesztése közintézmények megújuló energiaforrással történő ellátásával, amely működésével hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Az Önkormányzat vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épület kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi munkavégzéshez és feladatellátáshoz szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk a középpontba helyezni. A tervezett fejlesztés hosszú távú közvetlen célja és elvárt eredménye, hogy az érintett épületek fenntartási költségei jelentős mértékben csökkenjenek, ezáltal javuljon a projektgazda, valamint a fenntartók gazdálkodási helyzete, az intézmény pénzügyi fenntarthatósága. Ezen cél a beruházás terv szerinti műszaki tartalommal történő megvalósításával érhető el, az elvárt eredmény már rövidtávon megtapasztalható, mérhető és hosszútávon fenntartható. A tervezett beruházás keretében kizárólag olyan 100%-os önkormányzati tulajdonú épületek megújuló energiával történő ellátása valósul meg, amelyek közfunkciókat látnak el a közigazgatás és óvodai ellátás terén, nem professzionális célú sportlétesítmények által nyújtott közcélú szolgáltatások. Az egyes épületekben lévő funkciók nem termelnek bevételt, kizárólag állami normatívákból, valamint
a projektgazda támogatásából tudják fedezni a működési költségeiket. A fejlesztés keretében elérhető energia-megtakarítás működési költség csökkenését kompenzálja az önkormányzati által az egyes fenntartó, üzemeltető intézményeknek és szervezeteknek a fejlesztés előtt nyújtott működési támogatások arányos csökkentése, így a fejlesztés nem nettó bevétel termelő.
A tervezett fejlesztés illeszkedik Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programjának 5 prioritásához, különösen a 2. prioritás 1. intézkedéséhez: az energiahatékonyság javítását két szinten támogatja az intézkedés, egyrészt az önkormányzati tulajdonú épületállomány energetikai korszerűsítésével, másrészt az energiatermelés fejlesztésével. Az energetikai felmérésbe bevont szakemberek-tervezők javasolták a fent felsorolt tevékenységek megvalósítását, amelyek segítségével elérhetőek kívánt célok, azaz az energetikai hatékonyság javulása, XXI. századnak megfelelő munka körülmények.
A megvalósítást a következők szerint tervezzük: A Támogatási kérelem pozitív elbírálását követően a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges megfelelő tervdokumentáció elkészíttetése, amely kézhezvétele után a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás (építési beruházás) kerül lefolytatásra. Ezek után kezdődhetnek a kivitelezői munkálatok a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés alapján. A projekt megvalósítására körülbelül 1,5-2 alatt kerülne sor. A kölcsei önkormányzat közintézményeinek gazdaságos és környezetbarát hőenergiával való ellátását geotermikus bázisú távfűtési rendszerrel kívánja biztosítani. E célból - az intézmények elhelyezkedését figyelembe véve - két, egymástól független távfűtési rendszer, illetve egy fotovoltalikus napelem rendszer kiépítése valósul meg. A tervezett hőellátó rendszerekben megújuló energiát hasznosító berendezésekkel kialakított, központi hőtermelés valósul meg. A hőtermelők talajhő-víz üzemű hőszivattyúk, melyek hőforrása kútszondákból kialakított geotermikus rendszer. A hőszivattyúk primer energiaellátása részben a kiépítésre kerülő napelemrendszer által termelt villamosenergiával biztosított. A fogyasztók belső fűtési hálózatát hőközpontokon keresztül csatlakoztatjuk a rendszerre. A hőközpontokban a hő fogadása, mérése, fűtési szabályozások kialakítása valósul meg.

- A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

- A projekt azonosító száma: TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00015

Top-322

CsatolmányMéret
Sajtóközlemény_Kölcse-1.pdf203.28 KB