Hagyományőrző tábor
„A cigányság története - hagyományőrző népismereti tábor” – CÍMMEL NYELVI KÖRNYEZETBEN MEGVALÓSULÓ NEMZETISÉGI TÁBORT SZERVEZETT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2020.07.27.  ÉS   2020.08.02. NAPOK KÖZÖTT.


ROMA-NEMZ-TAB-20-0385

A Kölcse Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Belügyminisztérium (a továbbiakban: „Támogató) megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: „Lebonyolító”)  támogatásával 600.000.- Ft elnyert vissza nem térítendő támogatásból a ROMA-NEMZ-TAB-20-0385 azonosítószámú pályázat keretében 15 fő roma/cigány, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákot táboroztatott.


Szervezetünk nagy szerepet tölt be Kölcse és a Térségi régió roma kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatásában, oktatásában és ez által megőrzésében. Rendszeresen ellátunk számos egyéb kulturális és koordinációs feladatot is – mindezt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy a többségi társadalom megismerje a cigányság értékeit.

A program során célunk volt, hogy a Kölcsén tanuló általános iskolás diákok és a tehetséggondozó programban résztvevő roma/cigány, hátrányos helyzetű tanulóknak egy 7 napos tábort szervezzünk. A tábor tematikája szerint a cigány népismeret, a szokások és hagyományok, a multikulturalitás, illetve a cigányzene elemeinek megismertetése és képzés álltal.

A tábor ideje alatt nagy hangsúlyt fektettünk a nyelvi képzésre, zenében, szövegolvasásban, szövegértésben próbáltuk fejleszteni a tanulókat, melyhez a szükséges tárgyi és tankönyvi eszközök rendelkezésünkre álltak. A cigány népismereti elemek mellett fontosnak tartottuk, hogy gyerekek magyar identitás tudata is fejlődjön, ezzel lehetőséget biztosítva a társadalmi integrációra, az elfogadásra, a toleranciára és a munkában való tisztességes helytállásra egyaránt.

A tábor ideje alatt a saját nyelv mellett, minden nap más-más programelemet valósítottunk meg, köztük cigány táncházat, valamint kézműves foglalkozásokat különböző mesterségek képviselőinek közreműködésével.Nádasdi Róbert

        elnök