Túr jobb parti torkolati szakaszának kiépítése és a sonkádi osztózsilip átépítése hatásvizsgálat

KÖZLEMÉNY
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.)
8. § (2) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi
hatóságon az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) meghatalmazása
alapján eljáró VIZITERV Environ Kft. (Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) kérelmére közigazgatási
hatósági eljárás indult a Túr jobb parti torkolati szakaszának kiépítése 7+050-10+880 tkm között, és a
sonkádi osztózsilip átépítésének környezeti hatásvizsgálata tárgyában.
Az ügy iktatási száma: 6500/2020; 91/2021.
Az eljárás megindításának napja: 2020. december 21.
Ügyintézési határidő: 105 nap
Az ügyintéző neve: Siroki Valéria
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 896-132
A közlemény közzétételének időpontja:2021.01.11.
Az eljárás megindításával egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárásban 2021. február 25-én 1030-kor közmeghallgatást tart.
A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályhoz, illetve
az érintett települések jegyzőihez lehet benyújtani.
A tervezett fejlesztés által érintett települések: Sonkád Község, Kölcse Nagyközség.
Csak hatásterülettel érintett település: Botpalád Község.
A tervezett tevékenység ismertetése:
A tervezett töltésfejlesztés az összehangolt, közös magyar-ukrán árvízvédelmi fejlesztési program része.
A Tisza Gulács feletti árvízvédelmi rendszere fejlesztéséhez kapcsolódóan a Túr jobb parton a sonkádi
hídtól a Borzsa hídig, a töltés 7+050-10+880 tkm közötti szakaszának fejlesztését, illetve a sonkádi
osztózsilip átépítését tervezik. A fejlesztés magába foglalja az árvízvédelmi töltés új MÁSZ-nak
megfelelő magasítását, a szükséges műtárgyfejlesztéseket és felújításokat, a vízmércék felújítását. A
töltésen 3,0 m szélességű aszfaltozott koronaburkolatot alakítanak ki az altalajnak megfelelő útalappal,
füvesített padkával és rézsűvel.
A teljes anyag elérhetősége: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/91-2021