Temetőfejlesztés Kölcsében

MFP_logo_.jpg

Támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében 2021-ben
meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021
című,
MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott támogatási kérelmünk

Kölcse Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program
keretében 2021-ben meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális
fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírásra, melynek
keretében 4 999 999.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt címe: Temető fejlesztése Kölcse községben

Projekt rövid összefoglalója: A projekt célja a meglévő urnafal bővítése,
és a meglévő bejárati út felújítása volt. A beruházás részeként a meglévő
urnafal folytatásában egy 3X11 fiókos urnafal készült el. Az urnafülkék
előtti meglévő térburkolathoz új térburkolat került kialakításra szegéllyel
és alábetonozással.
A fejlesztés másik része a meglévő bejárat út felújítása. A meglévő bejárat
út az évek során tönkrement, ennek részbeni felújítása vált szükségessé. A
bejárati híd két oldalán kerékvető korlát is készül.
A fejlesztést követően így a mai kor igényeinek megfelelően a temetési
szertartásnak, a halott búcsúztatásának méltó helyet tudunk biztosítani.