Bölcsöde

magyar-falu-program-logo.png

Kölcse Magyarország legkeletibb csücskében, a magyar-ukrán határtól 10 km-re, szatmári

tájegységében az Erdőháton található Fehérgyarmattól 18 km-re, az Öreg- Túr ölelésében, az

Erdőháton fekszik. Közúton elérhető a 491-es főúton. Szatmári Tiszahát területén helyezkedik el,

területe 2225 ha. Belterülete 186 ha t, külterülete 2039 ha ölel fel. A településen jelentős az átmenő

forgalom a község infrastruktúrája magas színvonalú. Teljesnek tekinthető a víz-, csatorna- és földgáz

ellátottság. A kiépített távközlési hálózat kielégíti a kor igényeit Az úthálózat - néhány rövid

szakasztól eltekintve - teljes egészében szilárd burkolatú, folyamatosan megújult. Fontosabb

intézmények általános iskola, az óvoda, községháza és a kultúrház.

A projekt célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférés

javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése volt. A projekt megvalósításával

hozzájárult az Önkormányzat a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok

segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi

életkorban történő megsegítéséhez Az Önkormányzat célja, hogy a pályázat megvalósításával Kölcse

Nagyközség Önkormányzata bölcsőde építésével a 0-3 éves korú gyermekek ellátását is biztosítani

tudja a település, valamint Fülesd és Sonkád település lakosai számára. A fejlesztéssel egy két

csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde épül meg 400 nm-es játszóudvarral. Az építési beruházás

mellett szükséges a bölcsőde üzemeltetéséhez szükséges bútorok, eszközök beszerzése, melyet a

pályázathoz mellékelt eszközlista alapján kíván az Önkormányzat megvalósítani.

A fejlesztéssel többletérték keletkezik, mert egy hiánypótló szolgáltatás kerül kialakításra, melynek

gazdasági-társadalmi hatása is számottevő, mivel lehetőséget biztosít a gyermekek napközbeni

elhelyezésére, ezáltal támogatja a nők visszatalálását a munka világába, valamint új férőhelyek

jönnek létre egy olyan településen, ahol korábban nem volt ilyen ellátás. A projekt költségvetését

reálisan és költségtakarékosan terveztük, nem elszámolható költséget nem tartalmazott.

Az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vettük a tervezésnél, az akadálymentesítés a

tervdokumentációban és a költségvetésben is megjelenik. Ezen kívül megújuló energiaforrás

használatával a környezetvédelmi szempontok is fegyelembevételre kerültek a tervezés során. A

tervezett épület hagyományos falazott falszerkezettel, szeglemezes tetőszerkezettel, cserép és korcolt

lemezfedéssel lett megtervezve.

A főbejárat az épület Észak- Keleti oldalán helyezkedik el. A bejárattól balra az ott dolgozóknak

szükséges helyiségek (irodák, öltöző, teakonyha, vizesblokk) kaptak helyet, ezt követik a

foglalkoztató helyiségek, a hozzájuk szükséges gyermek átadó, és vizesblokkal. Az épület hátsó jobb

oldalára került egy melegítőkonyha a szükséges helyiségekkel. 2 csoportszoba kerül kialakításra,

melyben 24 gyermek elhelyezése válik lehetővé. Az épület összterülete 297,75 m2.

A projektben megvalósításra kerülő kötelező tevékenységek az alábbiak:

1) Akadálymentesítés – Jelen pályázat keretei közt teljes akadálymentesítés valósul meg, hiszen új

épület kialakítására kerül sor. Az építésre kerülő új csoportszobáknak és kiszolgáló helyiségeinek

épülete és környezete (a 6 parkolóból egy akadálymentes) vonatkozásában lesz.

A meglévő épületek esetében nem releváns az akadálymentesítés, hiszen már minden fejlesztéssel

érintett feladatellátási hely akadálymentes, rendelkezésre áll a szükséges számú akadálymentes

parkoló is.

2) Infokommunikációs akadálymentesítés – A projektben kizárólag a weboldal akadálymentesítése

történik meg.

3) Szórt azbeszt mentesítése – nem releváns

4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése – a tervezett energiahatékonysági fokozata „BB”

lesz. Megújuló energia alkalmazásra. kerül (talajszonda, napelem)

5) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum előírásainak megfelelően fog történni. Eszerint

az alábbi elemek valósulnak meg: a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó

tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig aloldal létrehozásával; a

beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése; kommunikációs célra

alkalmas fotódokumentáció készítése; sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról;

sajtómegjelenések összegyűjtése; TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, "D"

típusú tábla kihelyezése a projekt fizikai befejezésekor

Széchenyi 2020