Orvosi eszköz beszerzése Kölcsében

Magyar Falu orvosi eszköz beszerzésMagyar Falu orvosi eszköz beszerzésTámogatásban részesült a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett 
Orvosi eszköz - 2020 című, MFP-AEE/2020  kódszámú
kiírásra benyújtott támogatási kérelmünk
  

Kölcse Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar
Falu program keretében az Orvosi eszköz - 2020 című,
MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati kiírásra, melynek keretében
2 845 524.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt címe: Orvosi eszközök beszerzése Kölcsén

A projekt célja a település számára az egészségügyi
alapellátás biztosítása,
feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány
beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként
mérséklődnek az egészségügyi alapellátás
területi egyenlőtlenségei. A pályázat megvalósítása során
a Kölcse községben működő háziorvosi ellátás fejlesztését
szolgáló eszközök beszerzésére kerül sor. A
projekt közvetlen célcsoportja Kölcse község lakossága. A
megvásárlásra kerülő modern eszközökkel végzett
vizsgálatok hozzá fognak járulni a pontosabb orvosi
diagnózis felállításához. A település hosszú távú
fennmaradásának feltétele, hogy magas színvonalú
egészségügyi szolgáltatás álljon a lakosság
rendelkezésére, ami az alapellátás megerősítésével és az
illeszkedő működési feltételek megteremtésével
biztosítható.