Talajterhelési díj

TÁJÉKOZTATÓ
Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése. A Ktd. alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt az életvitelszerűen is ingatlanában élő kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
.
A talajterhelési díj alapja vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén a TRV Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége. Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.
.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Talajterhelési díjat nem kell fizetni annak az ingatlantulajdonosnak, akinek ingatlanára nincs bevezetve vezetékes ivóvíz.

A Ktd.12.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 1200 Ft/m3.
.
Kölcse Nagyközség Önkormányzat területén 3 területérzékenységi szorzóval számolva 3.600,- Ft-ot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter víz mennyiség után azoknak, akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.
.
A bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje minden év március 31. napja.