Hiteles másolatkészítési szabályzat

A csatolt állományban található az Eütv szerinti hiteles másolatkészítési szabályzat.
Papíralapú dokumentumról történő digitalizálás során a másolat készítője elkészíti az
elektronikus másolatot, megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat
képi vagy tartalmi megfelelését, majd ellátja az elektronikus másolatot hitelesítési
záradékkal és a jogszabályban (Eür. 57. § (1) bek.) meghatározott követelményeknek
megfelelő elektronikus dokumentumhitelesítési megoldással hitelesíti és ha az időpont
feltüntetése szükséges, elektronikus időbélyegzővel látja el.
Ha a papíralapú dokumentum tulajdonságai miatt az elektronikus másolat nem tartalmazza a
papíralapú dokumentum teljes tartalmát (nem képi, hanem tartalmi megfelelés), akkor az
előző pontban foglaltakon túl azt is fel kell tüntetni, hogy a másolat a digitalizálás alapjául
szolgáló papíralapú dokumentumot mely részében tartalmazza. Az igénylő ilyen
rendelkezése esetén a másolatkészítő elektronikus kivonatot készíthet a papíralapú
dokumentumról, a másolaton rögzítve azt, hogy a készített elektronikus kivonat a papíralapú
dokumentumot mely részében, a dokumentumba foglalt információtartalmat milyen
korlátozásokkal tartalmazza. Ilyenkor a záradékon ezt tételesen rögzítenie kell a hiteles
másolat készítését végző önkormányzati munkatársnak.
Az Eür. 57. § (1) bekezdése alapján a záradékolt másolat elektronikus hitelesítésekor két
megoldás alkalmazható:
- olyan elektronikus aláírással vagy bélyegzővel látja el, amely megfelel az elektronikus
ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és
bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm.
rendeletben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nevében dokumentum
hitelesítésére alkalmazható elektronikus aláírással vagy bélyegzővel szemben
meghatározott követelményeknek, vagy
- az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette.

CsatolmányMéret
Masolatkeszitesi_szabalyzat.pdf356.83 KB