Kölcsey Ferenc ÁMK felújítása

Projekt neve:

Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának felújítása és az iskolai tornaterem átépítése

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ÉÁOP-4.1.1/2F számú pályázati kiírásán elnyert 420.540.897,- Ft támogatásával, 95%-os támogatási intenzitással, így az összköltségvetés: 442.674.629,- Ft.
A projekt kezdete: 2009.02.25.
A projekt vége: 2010.11.30.
Kedvezményezett: Kölcse Nagyközség Önkormányzata (4965, Kölcse, Dózsa u. 6.)
Közreműködő hatóság: VÁTI Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32

Általános iskola látványterveÁltalános iskola látványterve
Műszaki tartalom:

 • Megszüntetik a nagy holttereket, az elavult, kis tornatermet egy korszerű, jól felszerelt tornateremmel váltják ki, amit a környékbeli felnőttek is használhatnak.
 • 13 db tanterem, 2 db kis létszámú csoportszoba, 6 db szaktanterem szertárral kerül kialakításra
 • Könyvtár kerül kialakításra, ami összenyitható lesz az informatikai szaktanteremmel, így tanítási órákon kívűl egy interaktív közösségi tér alakítható ki.
 • Megtörténik az épület akadálymentesítése.
 • Felújításra kerülnek az elavult mosdók, WC-k, a konyha bővítése is megtörténik.
 • Felnőtt és gyermek kerékpártárolók kialakítása történik meg.
 • Több parkolóhelyet alakítanak ki az épület előtt.
 • Megtörténik a nyílászárók cseréje.
 • Megújul az informatikai infrastruktúra, a tantermek alkalmassá válnak a számítógéppel, interaktív táblákkal, projektorral támogatott IKT alapú oktatásra.
 • Zöldterületek lesznek kialakítva, sok cserje, bokor, fa telepítésével, valamint a gyakorlókertben gyümölcsfák, cserjék telepítésével
 • Felújítják a villamos hálózatot, energiatakarékos fogyasztók kerülnek beépítésre, valamint a teljes fűtési rendszer cseréjére is sor kerül.
 • Napközis helyiséget alakítanak ki.
 • Új bútorzat és szemléltetőeszközök kerülnek beszerzésre, így alkalmassá válnak a termek a kooperatív oktatásra.
 • A felsősöknek labdajátékokra alkalmas sportudvar, az alsósoknak foglalkoztató udvar kerül kialakításra
 • Az udvaron záportározó kerül kialakításra, melyet öntözésre használhatnak fel a dísz- és tankertben.

Irányító hatóságIrányító hatóság

Közreműködő szervezetek:

Észak-alföldi RFÜÉszak-alföldi RFÜ

VÁTIVÁTI