Intelligens iskola létrehozása Kölcsén

TIOP-1.1.1
Az önkormányzatunk, mint intézményfenntartó társulás gesztora először 2008 év elején pályázott először az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) 1.1.1-es felhívására a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra megújítására., Intelligens iskola létrehozása Kölcsén címmel.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programnak ez a prioritása az oktatási eszközrendszer fejlesztését támogatja. Egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai eszközrendszer fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak a számítástechnikai tudást, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülve -az Infokommunikációs Technológia támogatású pedagógiai módszertanáltal – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentősrészben biztosítja.
A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. A terv szerint központi közbeszerzésen a támogató szervezet szerezte volna be a szükséges eszközöket és juttatta volna el az intézményekhez. A többszöri, sikertelen központi közbeszerzés után végül 2010. januárjában adtuk be az újabb pályázatot és 2010. novemberére sikerült a támogatói szerződést aláírni.
A pályázati felhívás alapján 7 interaktív tantermi csomagot szereztünk be, 24 modern számítógépet, a sajátos nevelési igényű gyerekek részére egy SNI csomagot valamint egy szervergépet., 10 497 500 Ft értékben.
A pedagógusok oktatás keretében ismerkedhedtek meg a táblák használatával.
A projekt összesen 11 747 568 Ft-ból, 100 %-os támogatással, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság támogatásával valósult meg.