Településrendezési eszközök módosítása

TÁJÉKOZTATÁS
(Munkaközi tájékoztató)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
Nagyközép-nyomású gázvezeték kiváltása érdekében

Tájékoztatom, hogy KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata hatályos településrendezési eszközeinek módosítását döntötte el a térségben tervezett Tisza-Túr árvízi tározóhoz kapcsolódó nagyközép-nyomású gázvezeték közműkiváltása érdekében. A tervmódosítás Botpalád és Kölcse településekkel közösen történik, Botpalád Község koordinációjával.

A hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv: 23/2006. (V.31.), helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 16/2009. (2010. I. 5.) KTR. rendelet) megtekinthetők ügyfélfogadási időben az Önkormányzati Hivatalban (4965 Kölcse, Dózsa u. 6.) vagy a www.kolcse.hu honlapon.

Kölcse közigazgatási területén meglévő nagyközép-nyomású gázvezeték Túr folyón túli Milota közigazgatási területén lévő szakasza kiváltásra kerül a térségben tervezett Tisza-Túr árvízi tározó megvalósításával összefüggésben. A gázvezeték kiváltása kb. 750 méter hosszan érinti Kölcse közigazgatási területét a Túr folyó töltésének lábánál. A közműkiváltás csak a 0185 hrsz-ú telket érinti (lásd mellékelt térkép).
A településrendezési eszközök módosítása a fejlesztéshez kapcsolódó területbiztosítást teszi lehetővé.
A tervezettel kapcsolatban összevont lakossági fórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket. A lakossági fórum helye és időpontja:

BOTPALÁD, MŰVELŐDÉSI HÁZ
(4955 BOTPALÁD, Fő utca 124.)

2018. MÁRCIUS 20. (KEDD), 11.00 ÓRA

Észrevételeiket írásban is megtehetik 2018. március 28-ig a helyi önkormányzat, vagy Botpalád Község Önkormányzatának címére (4955 Botpalád, Petőfi u. 7/a.) küldött/átadott levélben, vagy az onkormanyzat [dot] botpalad [at] gmail [dot] com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

Kölcse, 2018. március 8.
Balku Pál s.k
Polgármester