Telkek értékesítése

Kölcse Nagyközség Képviselő-testülete a 44/2007. (08. 02.) KT. számú határozatával döntött a Képviselő-testület Kölcse Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező, beépítetlen területek, mint építési telkek értékesítéséről.

Az alábbi telkeket hirdeti meg értékesítésre, amelyek a Móricz Zsigmond utca végén találhatók:

Helyrajzi szám

Terület (m2) Művelési ág

Értékesítési
ár (Ft)

20 % áfával

686 1144 Beépítetlen terület 384.000,-
687 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
688 1144 Beépítetlen terület 384.000,-
689 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
690 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
691 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
692 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
693 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
694 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
695 1145 Beépítetlen terület 384.000,-
696 1146 Beépítetlen terület 384.000,-
697 1815 Beépítetlen terület 480.000,-

 

A Képviselő-testület a következőket határozta az értékesítéssel kapcsolatban:

  • Az ingatlanokat - a 697 helyrajzi számtól kezdődően a 686 helyrajzi számig - a beérkezett igények sorrendjében értékesíti.
  • Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg és egyösszegben köteles megfizetni Kölcse Nagyközségi Önkormányzatnak.
  • Vevő a vételár megfizetésével egyidejűleg köteles megfizetni az ingatlan szennyvízbekötési hozzájárulását a Víziközmű Társulat határozatában megállapított összegben (2007-ben 120.000,-Ft).
  • A Vevőt (az ingatlanszerzés időpontjától kezdődően) 4 éves beépítési kötelezettség terheli. Ezen határidő lejártát követően az Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg.
  • A visszavásárlás szándékáról a Képviselő-testület külön határozattal dönt.
    Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.