Rendezési terv módosítás

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS 

ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA

 

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG

településszerkezeti terv és leírásnak, valamint

helyi építési szabályzat és szabályozási tervnek módosítása

árvízvédelmi fejlesztés befejezése érdekében.

 

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Kölcse Nagyközség Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §, valamint Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a  településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (VII.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint

„Kölcse Nagyközség településrendezési eszközök módosítása 2021”

megnevezésű (tervező: Mészáros Ákos okl. településmérnök, dátum 2021. szeptember hó) írott anyagát a tárgyalásos eljárás munkaközi tájékoztató szakaszában partnerségi véleményezésre bocsájtja. A dokumentáció a módosításhoz kapcsolódó részletes szakmai leírást, ismertetést tartalmaz.

 

A partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. LVIII. törvény 165. § (2) c) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton kerül lefolytatásra, megtartásra.

 

Abban az esetben, ha az egyeztetés során indokolttá válik, a hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a hatályos településképi rendelet is módosításra kerül.

 

A hirdetményhez kapcsolódó dokumentáció megtekintése az alábbi elérhetőségen biztosított:

........................................

 

A lakossági fórum 2021. november 10. és 2021. november 25. közötti időszakban kerül meghirdetésre, melyhez kapcsolódóan a véleményeket, észrevételt, javaslatot kizárólag elektronikus levélben a    kolcse@kolcse.hu    e-mail címre lehet megküldeni.

 

Kölcse, 2021. november 9.

..............................

Balku Pál 

polgármester

 

CsatolmányMéret
Kolcse_TRT_modositas_2021.pdf10.51 MB