EFOP-1.5.3-16-2017-00112 Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében

K Ö L C S E
A kedvezményezett neve: Kölcse Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00112
A szerződött támogatás összege: 493 190 518 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.31
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt a fehérgyarmati járásban valósult meg, mely a 290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet értelmében komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. A pályázatban résztvevő 10 település a felhívás alapján C kategóriába tartozik, vagyis az összlakosságuk száma 20.001-40.000 fő közé esik, 2016-ban a teljes lakosság 20.002 fő volt. A projekt célja a társadalmi felzárkózás segítése; a területi különbségek csökkentése; a humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutás javítása, melyeket a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság részére korszerű képzési programokon; munkaerő-piaci beilleszkedésük elősegítésén; az intézmények szakember ellátottságának fejlesztésén, szakember hiány enyhítésén; a fiatalok helyben maradását, közösségépítését, generációs együttélését segítő programokon valamint a teljes lakosság számára közösségi- és egészségfejlesztő rendezvények szervezésén; közszolgáltatások elérhetővé tételén, és a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésén keresztül valósulnak meg. A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság, a fiatalok, az idősek, helyi közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális alkalmazottak, de a rendezvényeken keresztül a projekt hatóterületén élő teljes lakosság érintett.
A projekt Fehérgyarmat Város Önkormányzata vezetésével, Fehérgyarmaton és 9 további településen valósult meg, konzorciumi formában. Célunk a munkaerő piacról kikerült személyek munka világába történő visszavezetése illetve munkához jutásuk elősegítése. A projekt keretében megvalósuló képzéseken, rendezvényeken kívül eszközbeszerzések és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.
Kölcse a pályázat összköltségvetéséből megközelítőleg 26,12 millió Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósulását a települési önkormányzatnál munkaerő-piaci mentor; közösségszervező; közösségi munka, közösségfejlesztés, önkéntesség fejlesztését végző kisegítő személy valamint család- és gyermekjóléti szolgálatok segítik. 1 fő bértámogatással került alkalmazásra, mely személyek továbbfoglalkoztatását Kölcse Nagyközség Önkormányzata vállalta, ezzel hozzájárulva a munkanélküliek számának csökkentéséhez.