Sajtóközlemény

Sajtóközlemény a projekt indulásával kapcsolatban 
Kölcse, 2009. október 7.

A 2010-es tanévben már irigylésre méltó körülmények között tarthatják az órákat a kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában. A nagyközség önkormányzata a civil szervezetekkel összefogva jövőbe mutató, a térség megtartó erejét növelő, átfogó fejlesztési koncepciót dolgozott ki az iskolaépület megújítására, melynek megvalósítása során több mint 420 millió forint Európai Uniós támogatáshoz jut a település, ami a beruházás összes költségének 95%-át fedezi.

Az iskolaépület 1978-ban épült és jelenlegi állapotában nem felel meg a 21. század követelményeinek: rossz a hőszigetelése, a fűtése hatalmas összegeket emészt fel, eszközellátottsága hiányos, konyhája korszerűtlen és a kapacitása sem elegendő, a mellékhelyiségek elavultak, az akadálymentesítés feltételei nem megoldottak, hiányoznak a szaktantermek, az egyéni, differenciált fejlesztésre alkalmas helyiségek, kevés az audiovizuális taneszköz, a tornaterem kis mérete korlátozza a tanórai és szabadidős tevékenység lehetőségeit.
A település és az iskola vezetői tudják, hogy az elmaradott térségekben a megélhetési nehézségek legfenyegetőbb következménye az elvándorlás, ami az oktatás színvonalának emelésével megállítható, ezért az a kép, ami egy év múlva fogadja majd az iskolába látogatót, már egy egészen más intézményt mutat.
Kölcse, Sonkád és Fülesd valamennyi közoktatási intézményének mikrotérségi intézménybe történő összevonása 2007-ben fejeződött be az óvodák integrálásával, az általános iskolai oktatást már 1991-től közösen biztosították az önkormányzatok Kölcse székhellyel. A mikrotérségi feladatellátás biztosítéka a magasabb színvonalú oktatásnak.
A mostani beruházás olyan minőségi ugrást tesz lehetővé, amely irigylésre méltó körülményeket biztosít a három település gyermekei, sőt egész lakossága számára.
A fejlesztés keretében természettudományi, informatikai, művészeti szaktantermek épülnek, megvalósul a komplex akadálymentesítés, a fejlesztő pedagógiához elengedhetetlen helyiségeket alakítanak ki, sőt egy krízis szobát is berendeznek – ez utóbbit saját forrásból - az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok számára. Lecserélik az elavult taneszközöket, felszereléseket és bútorokat, ezzel lehetővé válik korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása pl. a kooperatív tanítás-tanulás, az új napközis foglalkoztatóban pedig családias hangulatban folyik majd a leckeírás, korrepetálás.
Az új tornaterem és aula a tanulók illetve a mikrotérség lakosai számára a szabadidő eltöltésére, sportolásra alkalmas közösségi terek létrejöttét biztosítják.
A fejlesztés során kiemelt szempont a környezettudatosság – a beruházás során környezetbarát megoldásokat alkalmaznak, az energiatakarékos fűtést napkollektor és hőszivattyú segíti, hőszigetelt nyílászárókat építenek be, a bontási hulladék nagy részét is újrahasznosítják. A megújult iskolában szelektív lesz a hulladékgyűjtés, sőt még egy bio gyakorlókertet is létesítenek.
A projekt megvalósulásával lehetőség nyílik további kistérségi bázisintézményi feladatok ellátására, a korszerű módszertani ismeretek átadására, továbbképzések, szakmai találkozók szervezésére.
Ha van olyan intézmény, mely kiérdemelte a támogatást, a kölcsei általános iskola biztosan az. 279 tanulója közül 207 hátrányos illetve 58 halmozottan hátrányos helyzetű, ami komoly pedagógiai kihívást jelent. Az intézmény azonban nem folytat szegregáló gyakorlatot, a tantestület már korábban kidolgozta és alkalmazza a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató és tehetséggondozó integrációs programját, 1999-től biztosítják az integráltan oktatható fogyatékkal élő gyermekek nevelését. A felújított iskola a kedvezőtlenebb szociális háttérrel rendelkező gyerekek számára is megteremti az esélyegyenlőséget a stabil ismeretek megalapozásához, az alapkészségek elsajátításához, a versenyképes szakmai képzettség megszerzéséhez, vagyis a boldogulás lehetőségéhez.
Általános iskola látványterveÁltalános iskola látványterveA projekt ünnepélyes megnyitóján megjelent és beszédet mondott Dr. Tilki Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselő, a beruházás részleteiről pedig Sira Gáborné Tóth Zsuzsanna Kölcse polgármestere és Ombodi Károly iskolaigazgató adtak részletes tájékoztatást.

Bővebb információ:
Insomnia Reklámügynökség
Laluk Márta kommunikációs tanácsadó
Tel: 30-827-1470
E-mail: laluk [at] insomnia [dot] co [dot] hu

CsatolmányMéret
sajtóközlemény_A4.doc1.59 MB